Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Sklepu internetowego Charme: www.charme-madame.pl

1. Informacje ogólne

1.1 Firma CHARME Krystyna Wojnarska, prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5211663668, z siedzibą w Legionowie, 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 31 lok.112 obsługuje stronę internetową: www.charme-madame.pl, zwana dalej Charme.

1.2 CHARME Krystyna Wojnarska realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach wyłącznie w przypadkach związanych z kompleksową obsługą Klienta i w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

1.3 Dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, adres pocztowy / adres dostawy, numer telefonu, adres mailowy) będą archiwizowane przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących i niezbędny dla realizacji celów, dla których zostały zarchiwizowane.

1.4 Ewentualne uwagi lub pytania Klienci mogą kierować na adres pocztowy, określony w pkt. 1.1, na adres mailowy: bok.charme@vp.pl lub telefonicznie na numer: 665 031 602, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 19:00, soboty w godzinach 10:00 – 15:00.

2. Pozyskiwanie, archiwizowanie i przetwarzanie danych

2.1 Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu Sklepu i świadczonych na jego podstawie usług.

2.2 Administratorem Danych Osobowych  jest CHARME Krystyna Wojnarska, prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5211663668, z siedzibą w Legionowie, 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 31 lok.112, tel. 665 031 602.

2.3 Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu Sklepu, a w szczególności w celu:

·       zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru;

·       doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie;

·       wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru;

·       zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep;

2.4 Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem. Każdy Klient sklepu internetowego, prowadzonego przez CHARME ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z oferowanych przez sklep usług i udostępniać informacje o sobie. Jeśli, z jakiś powodów Klient nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych, to ma prawo do ich usunięcia lub niekorzystania z serwisu sklepu internetowego, prowadzonego przez CHARME.

2.5 W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję  znajdujący się w stopce każdego newslettera.

2.6 CHARME nie udostępnia żadnych danych osobom i / lub podmiotom, za wyjątkiem imienia i nazwiska oraz adresu, w celu dostarczenia produktu do Klienta (na przykład poczcie polskiej / firmie kurierskiej lub innemu dostawcy), z wyłączeniem organów umocowanych prawem, oraz nie archiwizuje danych poufnych jak: numery kart kredytowych Klienta i danych dostępu do konta bankowego Klienta.

2.7 Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

2.8 Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

2.9 Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada należytej staranności, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

2.10 Sklep wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Klienta, szerzej opisane w Polityce Cookies, dostępnej na stronie Sklepu, w stopce u dołu strony. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

2.11 Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci internetowej. Z tego względu Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci internetowej pomiędzy Sklepem a Klientem.

2.12 Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

·       utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży;

·       utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu;

treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.