Wczytuję dane...
Formularz pouczenia o odstąpieniu od umowy

CHARME Krystyna Wojnarska

ul. Piłsudskiego 31 lok. 112

05-120 Legionowo NIP: PL5211663668

e-mail: bok.charme@vp.pl

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

CHARME Krystyna Wojnarska z siedzibą w Legionowie, ul. Piłsudskiego 31 lok. 112, 05-120 Legionowo, informuje, iż macie Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować CHARME Krystyna Wojnarska o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane zwykłą pocztą, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres pocztowy:

CHARME Krystyna Wojnarska ul. Piłsudskiego 31, lokal 112 (Błękitne Centrum), 05-120 Legionowo

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres mailowy:bok.charme@vp.pl.

Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości odstąpienia od umowy w formie oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną, obsługa Sklepu prześle Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania ww. informacji zarejestrowanej na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby dochować terminu, przewidzianego prawem na odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać do Sklepu informację, dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni, określonego w pierwszym akapicie niniejszego pouczenia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku Państwa odstąpienia od umowy, w terminie określonym powyżej Sklep zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia towaru, innego od oferowanego przez Sklep.

Informujemy również, iż koszty zwrotu towaru do Sklepu ponosi Klient i nie podlegają one zwrotowi przez Sklep.

Zwrot otrzymanych od Państwa płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany mailem o Państwa decyzji skorzystania z przysługującego Klientom prawa odstąpienia od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji. Ponadto informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru.

Zwrotu towaru prosimy dokonać na adres: CHARME Krystyna Wojnarska, ul. Piłsudskiego 31, lokal 112 (Błękitne Centrum), 05-120 Legionowo niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru, oraz poinformowali Państwo Sklep o odstąpieniu od umowy.

Informujemy również, iż odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.